Fysioterapi

Fysioterapi hos os varetages af Stine, som har mange års erfaring med manuel behandling. Altså ”Hands on” behandling.

Der givers gerne gode råd til øvelser, men en behandling består primært af ledmobilisering.

Behandlingen tager altid udgangspunkt i den samtale vi har til start, samt en grundig undersøgelse. Der kigges på kroppen som helhed, med tanke på at et problem og en smerte kan stamme fra et andet område, end der hvor symptomerne er.

Behandlingen er tilrettelagt systematisk og der gøres meget ud af at forklare hvad der sker og hvorfor, samt at inddrage patienten i behandlingen, så man er medansvarlig for at få et godt resultat.

Patient og fysioterapeut er samarbejdspartnere, og der arbejdes meget med ledkorrektion kombineret med aktiv bevægelse.
Det er vigtigt at behandlingen kan sættes i relation til hverdagen, og derfor arbejdes der ofte med en konkret situation, som giver smerter eller begrænsninger. Fx det at vride en klud, rejse sig fra en stol, skænke vand el lign.

Fysioterapi hos os er primært med udgangspunkt i Mulligan metoden, som er fantastisk til at give en hurtig forbedring og et mærkbart resultat.